The journal Studies of Prehistory

 

           
 Studii de Preistorie 19  
 Issue 19  
 Studii de Preistorie 18  Studii de Preistorie 17 Studii de Preistorie 16 Studii de Preistorie 15 Studii de Preistorie 14 Studii de Preistorie 13  
 Issue 18  Issue 17 Issue 16  Issue 15 Issue 14 Issue 13  
Studii de Preistorie 12 Studii de Preistorie 11 Studii de Preistorie 10 Studii de Preistorie 9 Studii de Preistorie 8 Studii de Preistorie 7
Issue 12 Issue 11 Issue 10 Issue 9 Issue 8 Issue 7
Studii de Preistorie 6 Studii de Preistorie 5 Studii de Preistorie 4 Studii de Preistorie 3 Studii de Preistorie 2 Studii de Preistorie 1
Issue 6 Issue 5 Issue 4 Issue 3 Issue 2 Issue 1
  Supplementum 4 Supplementum 3 Supplementum 2 Supplementum 1  
  Supplementum 4 Supplementum 3 Supplementum 2 Supplementum 1  
 

Issue 19 / 2022 (full download)

 • Cătălin I. NICOLAE - Arheologie și fotografie: perspective istoriografice. I. (1839-1904)    Abstract     Paper
 • Adrian IORDACHE, Dragoș-Viorel BREZOI, Anca GHEBOIANU, Andreea PARNIC, Valentin PARNIC - Cercetări arheometrice asupra unor fragmente ceramice descoperite în situl arheologic de la Gălățui - Movila Berzei    Abstract     Paper
 • Cristian Eduard ȘTEFAN - Un lot de cuțite curbe de piatră de la Glina-La Nuci Abstract    Paper
 • Ebrahim BODAQI, Saeid SATTARNEJAD, Samad PARVIN - Report of the first season of archaeological excavationof Kasegaran II site, Piranshahr, northwest of Iran Abstract    Paper
 • Mosayeb NARIMANI, Behrooz AFKHAMI, Reza REZALOU - An investigation and analysis of the petroglyphs of Qoshadash, Sungun, Varzeqan (NW Iran) Abstract    Paper
Volume presentationback
 

Issue no. 18 / 2021 (full download)

 • Alexandru CIORNEI, Izabela MARIŞ, Mircea ANGHELINU, Loredana NIȚĂ - The Upper Palaeolithic site of Bistricioara-Lutărie III (Ceahlău Basin, Northeastern Romania): raw materials and possible supply sources    Abstract     Paper
 • Noushig ZARIKIAN, Irena KALANTARYAN - Bone tools from Getahovit-2 cave site (Armenia)    Abstract     Paper
 • Marian-Bogdan CONDURĂŢEANU, Mihai GLIGOR - Topografia și cronologia descoperirilor funerare eneolitice de la Alba Iulia-Lumea Nouă (cercetările 2003-2018) Abstract    Paper
 • Ana ILIE, Marin CÂRCIUMARU - Carbonised seeds in the Gumelnița settlement of Geangoești Abstract    Paper
 • Hossein SARHADDI-DADIAN - Intercultural relationships in South-East of Iran during the late 4th and 3rd Millennium BC: Tepe Keshari as a key site in Baluchestan region Abstract    Paper
 • Ebrahim BODAQI, Saeid SATTARNEJAD, Samad PARVIN - Excavation at Barkamran Tepe (Piranshahr) north–western Iran, 2019. First preliminary report Abstract      Paper
Volume presentationback
 

Issue no. 17 / 2020 (full download)

 • Constantin HAITĂ, Valentina VOINEA, Bartłomiej Szymon SZMONIEWSKI - Analiza micromorfologică a secvenței stratigrafice inferioare din situl Peștera „Craniilor” (sat Cheia, jud. Constanța)    Abstract     Paper
 • Monica MĂRGĂRIT, Adina BORONEANȚ, Adrian BĂLĂȘESCU, Valentin RADU - Analiza tehnologică a industriei cornului de cerb din situl Cucuteni de la Drăgușeni-Ostrov (jud. Botoșani) - o nouă discuție    Abstract     Paper
 • Tomasz J. CHMIELEWSKI - On the presence of the Bodrogkeresztúr culture pottery in Dąbki   Abstract    Paper
 • Sergiu POPOVICI, Adela KOVÁCS - Complexe eneolitice de cult ale păstorilor timpurii din nordul și nord-vestul Mării Negre    Abstract    Paper
 • Adrian BĂLĂȘESCU, Florin VLAD, Valentin RADU - Studiul preliminar al materialului faunistic din nivelul Cernavodă I de la Săveni La Movile (județul Ialomița)    Abstract    Paper
 • Alin FRÎNCULEASA - Cultura Cernavodă II la Dunărea Inferioară. Relevanța cronologiei și a înmormântărilor tumulare    Abstract      Paper
 • Adrian BĂLĂȘESCU, Constantin HAITĂ, Valentin RADU - Dragomir-Nicolae Popovici. Rămas bun de la Popina Bordușani     Thoughts about those which left us
 • Valentin PARNIC - Marian Neagu, un arheolog de la Dunărea de Jos     Thoughts about those which left us
 • Valentin Radu, Constantin Haită, Adrian Bălășescu (eds.), Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, Cercetări Pluridisciplinare de Arheologie. In memoriam Dragomir-Nicolae Popovici, Editura Mega, Cluj-Napoca, 484 p., ISSN 0255-6812 (Cristian Eduard ȘTEFAN)    Book review
 • Mihai Constantinescu, Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2, Bibliotheca Mousaios, 15, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020, 436 p., 35 fig., 175 pl., ISBN 978-606-020-205-9 (Cristian Eduard ȘTEFAN)     Book review
Volume presentationback
 

Issue No. 16 / 2019 (full download)

 • George TROHANI - Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). V. Preliminarii privind cercetarea arheologică a fostei Mănăstiri Cătălui / Notes from Professor Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). V. Preliminaries regarding the archaeological research of the former Cătălui Monastery     Abstract     Paper
 • Monica MĂRGĂRIT, Mădălina DIMACHE - Personal adornments discovered in the Boian funerary contexts: necropolis of Sultana-Valea Orbului (Călărași County, Romania)    Abstract     Paper
 • Cristian Eduard ȘTEFAN, Ion DUMITRESCU, Aurelia GROSU, Ioan Andi PIȚIGOI - Cercetările arheologice preventive de la Slatina, str. Viorelelor, jud. Olt / Preventive archaeological researches from Slatina, Viorelelor street, Olt County     Abstract    Paper
 • Radian-Romus ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU - Looking around the tell-settlements. A view from Southern Romania    Abstract    Paper
 • Valentin RADU, Monica MĂRGĂRIT, Adrian BĂLĂȘESCU - Unelte din mandibule de câine (Canis familiaris) de la Căscioarele Ostrovel (Cultura Gumelnița) / Dog (Canis familiaris) mandibles tools from Căscioarele OStrovel (Gumelnița culture)   Abstract    Paper
 • Alin FRÎNCULEASA - The Children of the Steppe: descendence as a key to Yamnaya success    Abstract      Paper
 • Andreea BÎRZU - Notă asupra decorului unei statuete antropomorfe neolitice descoperite la Rast, județul Dolj / Note regarding the decoration of a Neolithic anthtopomorphic figurine discovered in Rast, Dolj County     Abstract     Paper
BOOK REVIEWS
 • Sabin Adrian Luca, Așezăni neolitice pe Valea Mureșului (III). Noi cercetări arheologice la Turdaș-Luncă. II. Cercetările anilor 1996-1998. Archaeology in the Age of Sensing, Bibliotheca Septemcastrensis XXV, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2018, ISBN 978-606-12-1551-5 (Dragoș DIACONESCU)     Book review
Volume presentationback

 Issue No. 15 / 2018 (full download)

 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - O carte de la începuturile arheologiei moderne românești / A book from the beginnings of modern Romanian archaeology     Abstract     Paper
 • Loredana NIȚĂ, Cristina CORDOȘ, Mircea ANGHELINU - Apprenticeship lithic debitage. Examples from a 27.3 ka cal BP Gravettian collection from Bistricioara-Lutărie III (Ceahlău Basin, NE Romania)     Abstract     Paper
 • Florin DRAȘOVEAN - A Spondylus gaederopus Linnaeus, 1753 spiny oyster pendant from the Neolithic settlement of Sânandrei-Ocsăplaț (Timiș County, western Romania)     Abstract     Paper
 • Georgeta El SUSI - Preliminary report on the faunal remains from the Early Neolithic site (Starčevo-Criș IIIB-IVA) at Tășnad-Sere, Satu Mare County     Abstract     Paper
 • Monica MĂRGĂRIT, Camelia-Mirela VINTILĂ - Podoabe și figurine confecționate din materii dure animale descoperite în așezarea eneolitică de la Vidra (jud. Ilfov) / Personal adornments and figurines made of hard animal materials discovered in the Eneolithic settlement of Vidra (Ilfov County)     Abstract     Paper
 • Ion TORCICĂ - Greutățile de lut decorate din tell-ul Vitănești Măgurice, jud. Teleorman / Decorated loom weights from Vităneşti Măgurice tell settlement, Teleorman County     Abstract     Paper
 • Xenia POP, Alexandru GUDEA, Aurel DAMIAN - Gospodărirea animalelor în așezarea Makó de bronz timpuriu de la Pecica - Sit 14 / Animal husbandry in the Makó bronze age settlement from Pecica-Sit 14     Abstract     Paper
 • Cristian Eduard ȘTEFAN - Notă asupra unui capac zoomorf neolitic de la Romula (Reșca, jud. Olt) / Note on a neolithic zoomorphic lid from Romula (Reşca, Olt County)    Abstract     Paper
BOOK REVIEWS
 • Maurizio Forte, Stefano R.L. Campana (eds.), Digital Methods and Remote Sensing in Archaeology, Archaeology in the Age of Sensing, Berlin, 2016, Springer International Publishing, 496 p., 223 fig., ISBN 978-3-319-40656-5 (Ovidiu Alexandru FRUJINĂ)     Book review
 • Christoph Siart, Markus Forbriger, Olaf Bubenzer (eds.), Digital Geoarchaeology. New Techniques for Interdisciplinary Human-Environmental Research, Natural Science in Archaeology, 2018, Springer, 269 p., ISBN 978‐3‐319-25314-5 (Cristina-Ioana COVĂTARU)     Book review
 • Andrei Asăndulesei, GIS (Geographic Information System), fotogrametrie și geofizică în arheologie. Investigații non-invazive în așezări Cucuteni din România, Colecție: Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 2018, 274 p., ISBN 978‐606‐714-215-0 (Adrian ȘERBĂNESCU)     Book review

Volume presentationback


Issue no. 14 / 2017 (full download)

 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - Trecutul politic al unei monografii arheologice: Hăbășești, 1954 / The political past of an archaeological monograph: Hăbășești, 1954     Abstract     Paper
 • Mircea ANGHELINU, Monica MĂRGĂRIT, Loredana NIȚĂ - A Paleolithic eyed needle from Bistricioara-Lutărie III (Ceahlău Basin, Northeastern Romania)     Abstract     Paper
 • Monica MĂRGĂRIT, Adina BORONEANȚ, Mariana BALINT, Adrian BĂLĂȘESCU, Clive BONSALL - Interacțiuni om-mediu în situl mezolitic de la Icoana (Porțile de Fier) / Human-environment interactions at Mesolithic Icoana (the Iron Gates Gorges)     Abstract     Paper
 • Cătălin BEM - Despre Microzona Bucșani și ansamblul de situri Bucșani Pădure (precizări necesare) / About Microzone Bucşani and the ensemble of sites Bucşani Pădure (necessary remarks)     Abstract     Paper
 • Vasile OPRIȘ, Cătălin LAZĂR, Theodor IGNAT - Technological analysis of Boian-Vidra pottery from Sultana    Abstract     Paper
 • Cătălin BEM - An eneolithical length measurement unit. The Pian     Abstract     Paper
 • Cătălin LAZĂR,  Adrian BĂLĂȘESCU, Ionela CRĂCIUNESCU, Cristina COVĂTARU, Mihaela DANU, Adelina DARIE, Mădălina DIMACHE, Ovidiu FRUJINĂ, Mihaela GOLEA, Constantin HAITĂ, Theodor IGNAT, Bogdan MANEA, Monica MĂRGĂRIT, Vasile OPRIȘ, Valentin RADU, Tiberiu SAVA, Gabriela SAVA, Dan ȘTEFAN, Gabriel VASILE - Gumelnița: Then and Now. The research results of the 2017 fieldwork     Abstract    Paper
 • Tudor HILA, Cătălin BEM - Considerații asupra utilajului litic cioplit din stațiunea de la Satu Barbă Groapa de Animale / Considerations on the chipped lithic tools from the site at Satu Barbă Groapa de Animale    Abstract     Paper
BOOK REVIEWS
 • Ian Hodder (eds.), Religion at work in a Neolithic society: vital matters, Cambridge, 2014, Cambridge University Press, 382 p. and 47 figs., ISBN 978-1-107-67126-3 (Radu-Alexandru DRAGOMAN)     Book review
 • Ольга В. Лозовская, Андрей Н. Мазуркевич, Екатерина В. Долбунова (ред.), Традиции и иновации в изучении древнейшей керамики. Материалы межднародной научнойконференции 24‐27 мая 2016 года, Санкт‐Петербург, Россия, Санкт‐Петербург, 2016, Институт Истории Материалной Културы, Россиская Академия Наук / Olga V. Lozovskaya, Andrey N. Mazurkevich, Ekaterina V. Dolbunova (eds.), Traditions and innovations in the study of earliest pottery. Materials of the international conference, May, 24‐27, 2016, St. Pеtersburg, Russia, St. Pеtersburg, 2016, Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences; 256 p., ISBN 978‐5‐9907148‐9‐2 (Radu-Alexandru DRAGOMAN)     Book review

Volume presentationback


Issue no. 13 / 2016 (full download)

 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - Pagini inconfortabile din istoria arheologiei românești: Odessa și Transnistria, 1941-1944 / Uncomfortable pages from the history of Romanian archaeology: Odessa and Transnistria, 1941-1944    Abstract     Paper
 • Ciprian F. ARDELEAN - The "Transitional Period": a short terminological debate around the Pleistocene-Holocene Transition in North American prehistory     Abstract     Paper
 • Cătălin BEM, Constantin HAITĂ - Tell-ul Bucșani Pod (Muntenia, România). Caracteristici tipologice și petrografice ale utilajului litic șlefuit din nivelul superior (Gumelnița B1) / Tell Bucșani Pod (Wallachia, Romania). Tipological and petrographical features of polished litic inventory from the upper level (Gumelnița B1)     Abstract     Paper
 • Mihaela GOLEA - Discuții asupra prezenței speciei Chenopodium album în așezările preistorice din România / Discussions on the presence of the species Chenopodium album in the prehistorical settlements from Romania     Abstract     Paper
 • Monica MĂRGĂRIT, Mariana PROCIUC - Ce ne spun oasele prelucrate dintr-o groapă menajeră? Cazul așezării eneolitice de la Fruntișteni (jud. Vaslui) / What the worked bones from a waste pit tell us? The case of the Chalcolithic settlement from Fruntișeni (Vaslui County)     Abstract     Paper
 • Vasile DIACONU, Sergiu-Constantin ENEA, Dumitru BOGHIAN - Câteva piese atribuite epocii bronzului și primei epoci a fierului din zona centrală a Moldovei / Some pieces attributed to the Bronze Age and Hallstatt from the central area of Moldavia     Abstract     Paper
 • Mihai CONSTANTINESCU, Jenna WATSON, Thomas A. CRIST - Short anthropological report on the Bronze Age cemetery from Hăpria     Abstract     Paper
 • Adrian BĂLĂȘESCU, Mădălina VOICU, Monica MĂRGĂRIT, Valentin RADU - Bronze Age Fauna from Pianu de Jos-Lunca Pârâului (Wietenberg culture)     Abstract     Paper
 • Alexandru CIORNEI - The saga of the astonishing 14C dates obtained on some "wooden" objects from Grădinile and Măgura sites (Early Neolithic, southern Romania)     Abstract     Paper
 • Cristian Eduard ȘTEFAN - Notă asupra unor piese de metal de la Glina-La Nuci / Note on some metal pieces from Glina-La Nuci     Abstract     Paper
BOOK REVIEWS
 • V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă (eds.), Orbis PraehistoriaeMircea Petrescu-Dîmbovița – in memoriam, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2015, 728 p., ISBN 978-606-714-131-3. (Cristian Eduard ȘTEFAN)     Book review

Volume presentationback


Issue no. 12 / 2015 (full download)

 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - Aux débuts de l'archéologie moderne roumaine: les fouilles d'Atmageaua Tătărască / At the beginnings of Romanian archaeology: the excavations from Atmăgeaua Tătărască      Abstract     Paper
 • Alexandru CIORNEI - On the so-called "Kriva Reka type" of Ludogorie chert: a petrographic perspective from the Upper Paleolithic sites in the Giurgiu-Călăraşi area (southern Romania)     Abstract     Paper
 • Monica MĂRGĂRIT, Camelia-Mirela VINTILĂ - New information from old collections. Reevaluation of personal adornments made of hard animal materials from the necropolis of Cernica     Abstract     Paper
 • Cristian Eduard ŞTEFAN, Radu PETCU - Notă asupra unor capace de lut cu trăsături umane de la Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara / Note on clay lids with human traits from Șoimuș-La Avicola (Ferma 2), Hunedoara County     Abstract     Paper
 • Mădălina DIMACHE, Constantin HAITĂ - Analysis at microscope of some Gumelniţa pottery fragments from Borduşani Popină tell settlement     Abstract     Paper
 • Ana ILIE, Katia MOLDOVEANU, Migdonia GEORGESCU - Note despre două sârme din aur din cultura Gumelniţa / Notes on two golden wires from Gumelniţa culture      Abstract     Paper
 • Mădălina VOICU - Technology and functionality of the quadrilobed Wietenberg vessel     Abstract     Paper
 • Luciana RUMEGA-IRIMUŞ - A mass grave and other contexts containing human remains discovered in the Hallstatt-period site at Tărtăria - Podu Tărtăriei vest (Alba County)     Abstract     Paper
 • Gabriel VASILE, Marius ILIE - Assessment of an Iron Age skeletal assemblage from Romania, Tărtăria Podu Tărtăriei vest (Alba County, Romania)      Abstract     Paper
 • Mihai Ştefan FLOREA - Anthropic impact on the archaeological sites reflected in geospatial analysis. Study case: Ilfov County     Abstract     Paper
BOOK REVIEWS
 • Tiziana Matarazzo, Micromorphological analysis of activity areas sealed by Vesuvius’ Avellino eruption. The Early Bronze Age village of Afrangola in southern Italy, Archaeopress Archaeology, Oxuniprint, Oxford, 2015, 200 p., 72 figuri color, anexă cu 91 figuri color, ISBN 978-1-78491-211-6. (Constantin HAITĂ)     Book review

Volume presentationback


Issue no. 11 / 2014 (full download)

 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - Interview with Douglass W. Bailey     Interview
 • Mircea ANGHELINU - Stasis and change in Paleolithic times. A brief assessement of the Lower and Middle Paleolithic evolutionary dynamics     Abstract     Paper
 • Ciprian F. ARDELEAN - The early prehistory of the Americas and the human peopling of the Western Hemisphere. An overview of archaeological data, hypotheses and models     Abstract     Paper
 • Laurens THISSEN - Boian period ceramics from Teleor 008, a site in South Romania     Abstract      Paper
 • Emma WATSON, Bisserka GAYDARSKA - Little Cucuteni pots of hope: a challenge to the divine nature of figurines     Abstract     Paper
 • Adina BORONEANŢ, Alin FRÎNCULEASA, Valentin DUMITRAŞCU - New data on the Stoicani-Aldeni cultural aspect. The archaeological excavations from the Eneolithic site at Bălăneşti (Buzău County)     Abstract     Paper
 • Mihaela GOLEA, Mala STAVRESCU-BEDIVAN, Cătălin LAZĂR - Macroresturile vegetale descoperite în situl arheologic Sultana - Malu Roşu, judeţul Călăraşi: studiu preliminar / Vegetal macrorests discovered at Sultana – Malu Roșu archaeological site, Călărași County: preliminary study     Abstract     Paper
 • Mihai CONSTANTINESCU, Mihaela CULEA - Studiul antropologic al cimitirului neolitic de la Gârleşti, jud. Dolj / Anthropologic study of the Neolithic cemetery from Gârleşti, Dolj County     Abstract     Paper
 • Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA, Tiberiu NICA, Andrei-Dorian SOFICARU - Un nou tumul preistoric cercetat la Ariceştii Rahtivani (jud. Prahova) / A new prehistoric tumulus investigated at Ariceştii Rahtivani (Prahova County)     Abstract     Paper
 • Alexandra ION - The making of historical bodies: sex, race, and type in the beginnings of the Romanian physical anthropology?     Abstract      Paper

Volume presentation back


Issue no. 10 / 2013 (full download)

 • Douglass W. BAILEY - Interview with Cornelius Holtorf     Interview
 • Florin DRAŞOVEAN - In regards to certain Late Neolithic - Early Eneolithic synchronism from Banat and Transylvania. A Bayesian approach to published absolute dates     Abstract     Paper
 • Cristian Eduard ŞTEFAN, Radu PETCU, Răzvan PETCU - Reprezentări antropomorfe din aşezarea neolitică de la Şoimuş - La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara / Anthropomorphic representations from the Neolithic settlement from Șoimuș-La Avicola (Ferma 2), Hunedoara County    Abstract     Paper
 • Cătălin LAZĂR, Cristian Eduard ŞTEFAN, Gabriel VASILE - Consideraţii privind resturile osteologice umane din cadrul unor aşezări eneolitice din sud-estul României / Considerations regarding the human osteological remains from some Eneolithic settlements from south-east Romania     Abstract     Paper
 • Cătălin BEM, Andrei ASĂNDULESEI, Constantin HAITĂ, Carmen BEM, Mihai FLOREA - Interdisciplinary investigations. The tell settlement from Vătaşi Măgura (Teleorman County, Romania)     Abstract     Paper
 • Loredana NIŢĂ, Ana ILIE - The lithic collection from the Chalcolithic tell of Geangoeşti (Dâmboviţa County)     Abstract     Paper
 • Nina MANASERYAN, Lilith MIRZOYAN - Armenia: Animal remains from Neolithic and Bronze Age settlements and burials (Review of osteological material from the collection funds of the Institute of Zoology)     Abstract     Paper
 • Ion TORCICĂ - Descoperiri Cernavodă III în situl de la Măgura Buduiasca (judeţul Teleorman) / Cernavodă III discoveries in the site from Măgura Buduiasca (Teleorman County)     Abstract     Paper
 • Tiberiu VASILESCU - O dată 14C de la Năeni-Zănoaga, Cetatea 1 / One 14C date from Năeni-Zănoaga, Cetatea 1     Abstract     Paper
 • Alin FRÎNCULEASA - Podoabe preistorice din materiale vitroase. Descoperiri în cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova) / Prehistoric jewellery items from vitreous materials. Discoveries in the bronze age cemetery from Câmpina (Prahova County)     Abstract     Paper
 • Mihai CONSTANTINESCU - Analiza antropologică a unui schelet din prima epocă a fierului de la Saharna (Rep. Moldova) / Anthropologic analysis of a skeleton from the first epoch of Iron Age from Saharna (Rep. of Moldova)     Abstract     Paper
 • Alexandru BARNEA - Sur les Celtes au Bas-Danube     Abstract     Paper 
 NOTES AND DISCUSSIONS
 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - A political chronicle of Romanian archaeological exhibitions: the case of the "Cucuteni civilization"     Abstract     Paper
 • Nina MANASERYAN - Armenia: wild boar in all Issues     Abstract     Paper
 • Nora YENGIBARYAN - The Urartian materials from Sodk     Abstract     Paper
 • Alexandra ION - De ce avem nevoie de Arheologie publică în România? / Why we need Public archaeologyin Romania?     Abstract     Paper
ARCHAEOLOGICAL LYRICS
 • Constantin S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR (grupaj conceput de Silvia MARINESCU-BÎLCU şi Radu-Alexandru DRAGOMAN)     Lyrics      (Cover lyrics)

Volume presentationback


Issue no. 9 / 2012 (full download)

 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - Studii de Preistorie: bilanţ după zece ani de apariţie / Prehistorical Studies: Account after ten years of publication     Paper
 • Douglass W. BAILEY - Interview with Meg Conkey     Interview
 • Adina BORONEANŢ - The archaeological excavations at Grumăzești – Neamț County. Part 1 – refitting the puzzle     Abstract     Paper
 • Adrian BĂLĂŞESCU - Exploatarea resurselor animale în cultura Dudești pe teritoriul României. Studiu de caz: Măgura-Buduiasca / Animal exploitation in Dudeşti culture on Romania territory. Case study: Măgura-Buduiasca     Abstract     Paper
 • Vasile OPRIȘ, Adrian BĂLĂȘESCU, Cătălin LAZĂR - Considerații privind un complex aparținând culturii Boian descoperit în necropola de la Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași / Considerations regarding a complex belonging to Boian culture, discovered in the necropolis from Sultana-Malu Roșu, Călărași County     Abstract     Paper
 • Georgeta EL SUSI - Management of animal resources by Precucutenian communities and their impact on the environment based on recent research in sites from eastern Romania     Abstract     Paper
 • Cătălin LAZĂR, Gabriel VASILE, Monica MĂRGĂRIT - Some considerations about a new grave discovered at Sultana-Ghețărie (Southeastern Romania)     Abstract     Paper
 • Constantin HAITĂ - Observations at microscope on pottery fabric of some ceramic fragments from Gumelniţa tell settlements Hârșova and Bordușani Popină     Abstract     Paper
 • Katia MOLDOVEANU, Radian-Romus ANDREESCU - Sites under threat. Tell settlements from South-East Romania     Abstract     Paper
 • Ciprian F. ARDELEAN, Juan Ignacio MACÍAS-QUINTERO - The combined use of air photographs and free satellite imagery as auxiliary tools in preliminary archaeological exploration: potential and limitations from three case studies in three distinct geo-cultural regions in Mexico     Abstract     Paper
ARCHAEOLOGICAL TRAVELS
 • Radu-Alexandru DRAGOMAN - Despre o călătorie de documentare arheologică în U.R.S.S. / About a journey of archaeological documentation in U.S.S.R.     Paper
 • Alexandra GHENGHEA - Un altfel de șantier arheologic: un exemplu din Siberia / A different archaeological excavation: an example from Siberia     Paper
REVIEW
 • Eugen Sava, Elke Kaiser, Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова (Aрхеологические и естественнонаучные исследования)/Die Siedlung mit „Aschehügeln” beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova (Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen), Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Biblioteca „Tyragetia”, XIX, Editura Bons Offices SRL, 2011, 532 p., ISBN 978- 9975-80-525-4 (Tiberiu VASILESCU)     Review

Volume presentationback


Issue no. 8 / 2011 (full download)

 • Douglass W. BAILEY - Interview with Lynn Meskell     Interview
 • Marcel OTTE - La gestion de l’espace au paléolithique     Paper
 • Georgeta El SUSI - Data on husbandry and hunting in the Early Starčevo-Criş settlement from Miercurea Sibiului – ‘Petriş’ (Sibiu County)     Paper
 • Constantin PREOTEASA - Nouveaux repères chronologiques concernant l’habitation chalcolithique du tell de Poduri-Dealul Ghindaru (dép. de Bacău – Roumanie)     Paper
 • Radian ANDREESCU - Note asupra decorului unor statuete gumelniţene / Notes on the decoration of some Gumelniţa figurines     Paper
 • Jerzy KOPACZ - Cuţitele curbe de tip krummesser – la periferia industriei litice cioplite / Curved knives of Krummesser type – periphery of lithic chipped industries     Paper
 • Jesper S. ØSTERGAARD - A perspective on the secondary products revolution in Bulgaria     Paper
 • David L. PETERSON - Archaeology and value: Prehistoric copper and bronze metalwork in the Caucasus     Paper
 • Irene KALANTARIAN - The Early Bronze Age Complexes of Talin Cemetery     Paper
 • Alin FRÎNCULEASA, Andrei SOFICARU, Octav NEGREA, Monica MĂRGĂRIT, Mădălina FRÎNCULEASA, Bianca PREDA, Cornel DAVID - Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud. Prahova) / The bronze age cemetery from Câmpina (Prahova County)     Paper
NOTES AND DISCUSSIONS
 • Cornelia CĂRPUŞ - Analiza microscopică a trei statuete antropomorfe din cultura Cucuteni, de la Drăguşeni, judeţul Botoşani / The microscopic analysis of three antropomorph statues from the Cucuteni culture, from Drăgușeni, Botoșani County     Paper
 • Cristian Eduard ŞTEFAN - O reprezentare antropomorfă inedită de la Verbicioara / A novel antropomorphic representation from Verbicioara     Paper
 • Cristian LASCU, Cristina GEORGESCU - Case de pământ / Earth houses     Paper
 • Cătălin LAZĂR - Some considerations about an anthropo-zoomorphic figurine discovered at Măriuţa-La Movilă (Southeastern Romania)     Paper
ARCHAEOLOGY AND (MICRO)POLITICS
 • Romeo DUMITRESCU - O expoziţie la Vatican (2008) / An exhibit in Vatican (2008)     Paper
 • Romeo DUMITRESCU - Construite pentru a arde / “Build to burn”®: „note de jurnal” despre o încercare de arheologie experimentală /  “Build to burn”®: „diary notes” on an attempt of experimental archaeology     Paper

Volume presentationback


Issue no. 7 / 2010 (full download)

 • Douglass W. BAILEY- Interview with Bjørnar Olsen (University of Tromsø)     Interview
 • Leonid CĂRPUŞ - Patocenoze şi paleomediu în zona vest pontică, din preistorie până în antichitate / Patocenoses and paleoenvironment in the West pontic zone, from prehistory until antiquity     Paper
 • Piotr JACOBSSON, Adina BORONEANŢ - Set in clay: altars in place at Cuina Turcului, Iron Gates Gorge     Paper
 • Valentina VOINEA - Un nou simbol Hamangia / A new Hamangia symbol     Paper
 • Cornelia CĂRPUŞ, Leonid CĂRPUŞ - Analiza microscopică privind idolii Hamangia descoperiţi în zona Cheile Dobrogei–Târguşor / The microscopical analysis regarding the Hamangia idols discovered in the zone of Cheile Dobrogei–Târguşor     Paper
 • Sabin POPOVICI - O piesă inedită descoperită la Hotărani La turn, jud. Olt / An unpublished piece discovered at Hotărani La turn, Olt County     Paper
 • Evgenia NAYDENOVA - Actual research status of the Chalcolithic cultures Polyanitsa and Boian     Paper
 • Radian ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU, Carmen BEM - The Eneolithic settlements from Gumelniţa, Sultana and Căscioarele. An environment analysis     Paper
 • Albane BURENS, Sorin AILINCĂI, Cristian MICU, Laurent CAROZZA, Elena LĂZURCĂ - Premières observations sur les techniques de façonnage et de finition de la céramique chalcolithique Gumelniţa A2 du site de Carcaliu (Dobroudja, Roumanie)     Paper
 • Cristian Eduard ŞTEFAN - New data concerning the representation of human foot in the Gumelniţa culture     Paper
 • Stoilka TERZIJSKA-IGNATOVA - A new type of Late Chalcolithic zoomorphic cult tabels     Paper
 • Dimitar CHERNAKOV - Some observations about the discovered human skeletons at Rousse tell     Paper
 • Lolita NIKOLOVA - Towards prehistoric wellness in Eurasia: clay and health     Paper  
 • Sorin Cristian AILINCĂI, Florian MIHAIL - Psalii din corn descoperite în aşezări ale culturii Babadag din nordul Dobrogei / Horn cheek-pieces (psalias) discovered in settlements of Babadag culture from Northern Dobrogea     Paper
NOTES AND DISCUSSIONS
 • Alexandru DRAGOMAN, Gabriel DRAGOMIR - A few thoughts inspired by a book     Paper
 • Cătălin LAZĂR - The Second Cemetery from Sultana-Malu Roşu? Some hypothetical considerations     Paper
BOOK REVIEWS
 • Suciu Cosmin Ioan, Cultura Vinča în Transilvania, Bibliotheca Brukenthal, XLIV, Editura Altip, Alba-Iulia, 2009, ISBN 978-117-250-7, 304 pagini, 352 figuri (Mădălina VOICU)     Book review
 • Mihai Gligor, Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009, ISBN 978-606-543-045-7, 482 pagini, 217 planşe (Vasile OPRIŞ)     Book review

Volume presentationback


Issue no. 6 / 2009 (full download)

 • Douglass W. BAILEY- Interview with Victor Buchli    Interview
 • Adina BORONEANŢ, Vasile BORONEANŢ - Schela Cladovei 1965-1968. După 40 de ani / Schela Cladovei 1965-1968. After 40 years     Paper
 • Piotr JACOBSSON - Strata of Practice: Habitus and issues in the early Cypriot Neolithic     Paper
 • Alexandra ION, Andrei-Dorian SOFICARU, Nicolae MIRIŢOIU Dismembered human remains from the "Neolithic" Cârcea site (Romania)     Paper
 • Valentina VOINEA - Practici funerare în cultura Hamangia - sacrificii de animale / Funerary practices in Hamangia culture - animal sacrifices     Paper
 • Alexandru DRAGOMAN - Note on Vădastra excised pots     Paper
 • Georgeta EL SUSI - New data on livestock and hunting in the precucutenian settlement at Costişa -„Cetăţuie” (Neamţ County)     Paper
 • Radian-Romus ANDREESCU, Laurenţiu GRIGORAŞ, Eugen PAVELEŢ, Katia MOLDOVEANU - New discoveries in the Eneolithic settlement from Coţatcu “Cetăţuia”, Buzău County     Paper
 • Cristian Eduard ŞTEFAN - A few remarks concerning the clay stamp-seals from the Gumelniţa culture     Paper
 • Cătălin LAZĂR, Radian ANDREESCU, Theodor IGNAT, Monica MĂRGĂRIT, Mihai FLOREA, Adrian BĂLĂŞESCU - New Data on the Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi county, Romania)     Paper
 • Hortensia DUMITRESCU - (cu o adnotare de / with an annotation of Silvia MARINESCU-BÎLCU) Piscul Cornişorului (Sălcuţa 1945)     Paper
 • Tomasz Jacek CHMIELEWSKI - Let’s twist again… or on the Eneolithic methods of yarn production     Paper
 • Cătălin DOBRINESCU Observaţii asupra originii şi circulaţiei obiectelor de bronz în aria culturii Coslogeni / Observations on the origin and circulation of bronze objects in Coslogeni culture area     Paper
THOUGHTS ABOUT THOSE WHO LEFT US
 • Alexandru DRAGOMAN - Şaptezeci de ani de la moartea lui Vasile Christescu / Seventy years since the death of Vasile Christescu     Paper
BOOK REVIEWS
 • Jan Vanmoerkeke, Joëlle Burnouf (coordonatori ştiinţifici), Cent mille ans sous le rails. Arcéhologie de la ligne a grande vitesse est européenne, Somogy édition d’art, Inrap, Paris 2006, ISBN 2-7572-000-6-2, 136 p., 30 € (Pavel MIREA)     Book review back

Issue no. 5 / 2008 (full download)

 • Douglass W. BAILEY - Interview with Kostas Kotsakis     Interview
 • Vincent OLLIVIER, Paul ROIRON, Adrian BALASESCU, Samuel NAHAPETYAN, Yvan GABRIELYAN, Jean-Louis GUENDON - Milieux, processus, faciès et dynamiques morphosédimentaires des formations travertineuses quaternaires en relation avec les changements climatiques et les occupations humaines entre Méditerranée et Caucase     Paper
 • Gabriel POPESCU - Estimating the size of lithic artifact assemblages. A view from the Southern Carpathians Middle Paleolithic     Paper
 • Adina BORONEANT, Vasile BORONEANT, Nicolae MIRITOIU, Andrei D. SOFICARU - The Icoana burials revisited     Paper
 • Richard I. MACPHAIL, Constantin HAITA, Douglass W. BAILEY, Radian ANDREESCU, Pavel MIREA - The soil micromorphology of enigmatic Early Neolithic pit-features at Magura, southern Romania     Paper
 • Cristian Eduard STEFAN - Some observations on the Vidra type axes. The social significance of copper in the Chalcolithic     Paper
 • Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS - Matière, artefact, symbole. Dents percées et imitations en os dans les dépôts d’objets de prestige de la culture Cucuteni     Paper
 • Alexandra ION - Oseminte umane descoperite în asezari din arealul culturii Gumelnita / Human bones discovered in settlements from the area of Gumelniţa culture     Paper
 • Catalin LAZAR, Radian ANDREESCU, Theodor IGNAT, Mihai FLOREA, Ciprian ASTALOS - The Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Rosu (Calarasi county, Romania)     Paper
 • Alexandra ION, Andrei D. SOFICARU - Paleopathological conditions in an Eneolithic Community from Sultana - Malu Rosu     Paper
 • Nona PALINCAS - Public patriarchy in contemporary Romanian archaeology and the image of women in the Romanian Neolithic and Bronze Age     Paper
 • Ciprian F. ARDELEAN - Before the End of the World: archaeological investigations about Maya Terminal Classic processes on the Middle Candelaria River, Campeche, Mexico     Paper
BOOOK REVIEWS
 • Umberto Albarella, Keith Dobney, Anton Ervynck and Peter Rowley-Conwy Eds., Pigs and Humans. 10,000 years of interaction, Oxford University Press. Hdb., 2007, ISBN 978-0-19-920704-6, 488 p. (Adrian BALASESCU)     Book review
 • Douglass W. Bailey, Prehistoric figurines. Representation and corporeality in the Neolithic, 243 pages, 64 figures, 5 front photographs, London and New York, 2005, Routledge, ISBN 0-415-33152-8, Paperback, 44.95 USD.(Alexandru DRAGOMAN)     Book review
 • Paul Goldberg and Richard I. Macphail (cu contributii de Wendy Matthews), Practical and Theoretical Geoarchaeology, Blackwell Publishing, 2006, 455 pagini, 192 figuri alb/negru, 48 tabele, 12 planse color, ISBN 0-632-06044-1, format hârtie, 64.95 USD.(Constantin HAITA)    Book review
 • Mark Pollard, Catherine Batt, Benjamin Stern, Suzanne M. M. Young, Analytical Chemistry in Archaeology, Cambridge University Press, New York, 2007, ISBN-13 978-0-521-65209-4, 404 pagini, Index. (Marinela FLOREA)    Book reviewback

Issue no. 4 / 2007 (full download)

 • Douglass W. BAILEY - An interview with Ruth Tringham     Interview
 • Roxana DOBRESCU - Obsidianul din asezarile aurignaciene din nord-vestul României / Obsidian in Aurignacian sites from north-west Romania     Paper
 • Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS - Pierres et mammouths. Les ivoires ouvrés au Paléolithique supérieur en Roumanie – données récentes     Paper
 • Radian-Romus ANDREESCU - Valea Teleormanului. Consideratii asupra plasticii antropomorfe / Telorman Valley. Aspects regarding anthropomorphic figurines     Paper
 • Sanda BACUET CRISAN - Cluj - Cheile Turzii - Lumea Noua. From general to particular – discoveries in the Simleu Depression     Paper
 • Silvia MARINESCU-BÎLCU - “Greutati” decorate din aria Gumelnita / Decorate “clay weights” in Gumelnita culture     Paper
 • Alexandru DRAGOMAN, Sorin OANTA-MARGHITU - Against functionalism: review of Pietrele archaeological project     Paper
 • Catalin LAZAR, Valentin PARNIC - Date privind unele descoperiri funerare de la Mariuta-La Movila / Data about some funeral discoveries at Mariuta-La Movila     Paper
 • Mihaela GATEJ, Andrei SOFICARU, Nicolae MIRITOIU - Expertiza antropologica a osemintelor umane de la Mariuta-La Movila (com. Belciugatele, jud Calarasi) / Anthropological expertise on human bones from Mariuta-La Movila archaeological site     Paper
 • Alexandru S. MORINTZ - Neue daten zur prähistorischen Ansiedlung bei Tausanca (Gemeinde Ulmeni, Bezirk Calarasi)     Paper
 • Cristian SCHUSTER - Erwängungen zu den befestigten bronzezeitlichen Siedlungen an der Unteren Donau (Südrumänien)     Paper
 • David PECREAUX - Archéoentomologie et Paléoentomologie. Les Insectes: témoins du passé des hommes et de leur environnement     Paper
BOOK REVIEWS
 • Ludovic Orlando, L’anti-Jurassic Park: Faire parler l’ADN fossile, Aux editions Berlin-Pour la Science, 2005, ISBN 2-7011-4136-2, 272 pag., 21 fig (Adriana Maria STAN)     Book reviewback

Issue no. 3 / 2005-2006 (full download)

 • Douglass W. BAILEY - An interview with Michael Shanks     Interview
 • Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS - Pendeloques paléolithiques et épipaléolithiques de Roumanie     Paper
 • Adina BORONEANŢ, Alexandru DINU - The Romanian Mesolithic and the transition to farming. A case study: the Iron Gates     Paper
 • Alexandru DINU, David MEIGGS, Adrian BĂLĂŞESCU, Adina BORONEANŢ, Andrei SOFICARU, Nicolae MIRIŢOIU - On Men and Pigs: Were Pigs Domesticated at Mesolithic Iron Gates of the Danube?     Paper
 • Sanda BĂCUEŢ CRIŞAN - The Starcevo-Criş settlement from Zăuan "Dâmbul Cimitirului". Old and new viewpoints     Paper
 • Sergiu HAIMOVICI - The study of the archaeozoological remains found in pit no 3, containing human skulls from Cârcea - Viaduct, Starcevo-Criş culture     Paper
 • Alexandru DRAGOMAN - Texte, discursuri şi ideologie în cercetarea (e)neoliticului din România / Texts, discourses and ideology in (E)Neolithic research in Romania     Paper
 • Valentina VOINEA, George NEAGU - Începutul eneoliticului în Dobrogea: între prejudecăţi şi certitudini / The beginning of the Eneolithic in Dobrogea: between preconceptions and certainties     Paper
 • Cristian MICU, Florian MIHAIL, Michel MAILLE - Une représentation de bâtiment découverte dans le tell de Luncaviţa, point Cetăţuia     Paper
 • Hortensia DUMITRESCU (cu o adnotare de / with an annotation of Silvia MARINESCU-BÎLCU) - Zâmbreasca 1947     Paper
 • Mădălin - Cornel VĂLEANU - Descoperirile de la Cucuteni şi Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi (1884-1891) / Les découverts du site Cucuteni et la Société des Médecins et Naturalistes du Iassy (1884-1891)     Paper
 • Gabriel VASILE - Un schelet incomplet atribuit primei epoci a fierului (Hallstatt), descoperit la Capidava La Bursuci - studiu anthropologic / An incomplete skeleton assigned to first period of Iron Age (Hallstatt), discovered at Capidava La Bursuci - anthropological study     Paper
 • Matthieu LE BAILLY, Françoise BOUCHET - La Paléoparasitologie. Les parasites comme marqueurs de la vie des populations anciennes     Paperback

Issue no. 2 / 2003-2004 (full download)

 • Douglass W. BAILEY - An interview with Ian Hodder     Interview
 • Adina BORONEANŢ - The Tardenoisian in Romania - a false problem     Paper
 • Nicolae MIRIŢOIU, Nicuşor SULTANA, Andrei SOFICARU - Adupra unui craniu preistoric dintr-o descoperire întâmplătoare de la Schela Cladovei (jud. Mehedinţi) / About a prehistoric skull from a random discovery of Schela Cladovei (Mehedinţi County)     Paper
 • Pavel MIREA - Consideraţii asupra locuirii Dudeşti din sud-vestul Munteniei / Considerations about Dudeşti settlements in S-V Muntenia     Paper
 • Valeriu SÎRBU, Stănică PANDREA -Neolithic objects bearing incised signs on the bottom found in the carpatho-balkan area - an analysis and possible significance     Paper
 • Adrian BĂLĂŞESCU, Mircea UDRESCU - Matériaux ostéologiques du site énéolithique (niveau Boian, phase Vidra) de Vlădiceasca-Valea Argovei, dép. Călăraşi     Paper
 • Felicia MONAH, Dan MONAH - Les données archéobotaniques du tell chalcolithique de Poduri Dealul Ghindaru     Paper
 • Silvia MARINESCU-BÎLCU, Radian Romus ANDREESCU - Piscul Cornişorului. 1945-1946     Paper
 • Alexandru Mihail Florian TOMESCU - Selective pollen destruction in archeological sediments at Grădiştea Coslogeni (Călăraşi county, Romania)     Paper
 • Tzvetana POPOVA - L'analyse anthracologique et carpologique du site de Madretz (Nova Zagora, Bulgaria)     Paper
 • Cristian SCHUSTER - Zu den Ochsenhautbarren(?) in Rumänien     Paper
 • Cătălin DOBRINESCU - Noi puncte de vedere privind cronologia bronzului târziu şi a începutului epocii fierului în Dobrogea / Nouvelles points de vue concernant la chronologie de l'époque du Bronze tardif et le debout de l'Epoque du Fer en Dobroudja     Paper
 • Cristian LASCU, Silvia MARINESCU-BÎLCU - Noi date privind "depuneri" rituale în peşteri din Mehedinţi / Nouvelles données concernant le « dépôts » rituels dans les grottes de Mehedinţi     Paper
 • Adrian DOBOŞ, Mihaela IACOB, Dorel PARASCHIV - Descoperiri paleolitice în nordul Dobrogei / Découverts paléolithiques dans le Nord de Dobroudj     Paper
 • George TROHANI - Obiecte getice din fier descoperite la Căscioarele Ostrovel / Objets gétiques en fer découverts à Căscioarele Ostrovel     Paper
IN THE SERVICE OF ARCHAEOLOGY
 • Adrian DOBOŞ - C. S. Nicolăescu-Plopşor şi arheologia paleoliticului / C. S. Nicolăescu-Plopşor and Paleolithic archaeology     Paper
BOOK REVIEWS
 • Linda ELLIS (editor), Archaeological Method and Theory: An Encyclopaedia, Garland Publishing Inc. New York & London, 2000, 795 pag. (Cătălin NICOLAE)     Book review
 • Stefan Karol KOZLOWSKI, Nemrik. An Aceramic Village in Northern Iraq, Swiatowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, col. VIII, Institute of Archaeology, Warsaw University, Warsaw, 2002, 117 pag., 29 fig., 174 pl., 11 tab. (Irina NICOLAE)     Book review
 • Frédéric GÉRARD and Laurens THISSEN (editors), The Neolithic of Central Anatolia. Internal Developments and External Relations during the 9th-6th Millennia CAL. BC., Proceedings of the International Central Anatolian Neolithic e-Workshop Table Ronde, Istanbul, 23-24 November 2001: Istanbul 2002, Ege Yayinlari, ISBN 975-807-052-5, Paperback, 348 pages. (Alexandru DRAGOMAN)     Book review
 • Neţa IERCOŞAN, Cultura Tiszapolgár pe teritoriul României, Ed. Muzeului Sătmărean, Ed. Nereamiae Napocae, Cluj-Napoca, 2002, 385 pag., 152 pl. (Cătălin NICOLAE)    Book reviewback

Issue no. 1 / 2001 (full download)

 • Roxana DOBRESCU - Atelierul aurignacian din punctul Coasta Buşagului (Buşag, comuna Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş) / L'atelier aurignacien du site Coasta Buşagului. (Buşag, comm. de Tăuţii Măgherăuş, dép. de Maramureş)     Paper
 • Radian ANDREESCU, Douglass BAILEY, Steve MILLS, Steven TRICK, Pavel MIREA - Locuirea neo-eneolitică din valea Teleormanului, zona Lăceni-Măgura (Southern Romanian Archaeological Project) / Neo-eneolithical occupation in the Teleorman valley, Lăceni-Măgura floodplain (Southern Romanian Archaeological Project)     Paper
 • Constantin HAITĂ - Studiu sedimentologic preliminar asupra locuirii neo-eneolitice din valea Teleormanului, zona Lăceni - Vităneşti. Southern Romanian Archaeological Project, campania 2000 / Preliminary results of the sedimentological study of the neo-eneolithic occupation in the Teleorman valley, Lăceni - Vităneşti floodplain. Southern Romanian Archaeological Project, 2000 field season     Paper
 • Adrian BĂLĂŞESCU - Studiu arheozoologic preliminar al faunei de mamifere descoperite pe valea Teleormanului / Preliminary arheozoological study of the mammal fauna of Teleorman valley     Paper
 • Valentin RADU - Studiu arheozoologic preliminar al materialului prelevat din siturile de pe valea Teleormanului (Bivalvia, Gastropoda şi Repilia) / Preliminary arheozoological study of the fauna of Teleorman valley (Bivalvia, Gastropoda and Reptilia)     Paper
 • Adrian BĂLĂŞESCU, Valentin RADU - Culesul, pescuitul şi vânătoarea în cultura Boian pe teritoriul României / La cueillette, la pêche et la chasse dans la culture Boian sur le territoire de la Roumanie     Paper
 • Silvia MARINESCU-BÎLCU - Noi dovezi ale tradiţiilor precucuteniene în mediul cultural cucutenian / Nouvelles preuves des traditions précucuteniennes dans le milieu culturel cucutenienne     Paper
 • Stănică PANDREA - Observaţii referitoare la plăcuţele rombice din lut descoperite în aşezări Gumelniţa din nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei / Observations concernant les plaques rhombiques en argile découvertes en établissements Gumelniţa du nord-est de la Muntenie et du sud de la Moldavie     Paper
 • Cristian MICU, Michel MAILLE - Recherches archéologiques dans le cadre de l'établissement-tell de Luncaviţa (dép. de Tulcea)     Paper
 • Cătălin BEM, Traian POPA, Valentin PARNIC, Carmen BEM, Daniel GARVĂN, Dan BĂRBULESCU, Irina GĂLUŞCĂ - Cercetări arheologice pe valea Neajlovului. Consideraţii generale asupra microzonei Bucşani / Recherches archéologiques sur la vallée de Neajlov. Considérations généraux sur la microzone de Bucşani     Paper
 • Constantin HAITĂ - Preliminary considerations on a sedimentary sondage performed on the Eneolithic tell from Bucşani     Paper
 • Cătălin BEM - A special Type of Aeneolithic Dwelling. Unicum or Deficiency of Conservation?      Paper
 • Valentin PARNIC, Vasile OPREA, Gabi DOBRE - Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Călăraşi. Descoperiri gumelniţene pe valea Mostiştei / Contributions au répertoire archéologiques du département de Călăraşi. Découvertes gumélnittiennes du vallée de Mostiştea     Paper
BOOK REVIEWS
 • Marin CÂRCIUMARU, Evoluţia omului în Cuaternar. Partea a III-a: Tehnologie şi tipologie preistorică, Târgovişte, 2000 (Roxana DOBRESCU)     Book review
 • Marin CÂRCIUMARU, Peştera Cioarei Boroşteni. Paleomediul, cronologia şi activităţile umane în Paleolitic, Târgovişte, 2000 (Adrian DOBOŞ)     Book reviewback

Supplementum 4

 • Archaeology today: discussions of themes, goals, and methods     Full downloadback

Supplementum 3
 • Aurignacianul din Transilvania / The Aurignacien from Transylvania     Full downloadback

Supplementum 2
 • Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul timpuriu / L’industrie des matières dures animales dans la préhistoire de la Roumanie. Ressources naturelles, communautés humaines et technologie dès le Paléolithique supérieur au Néolithique ancien   Full downloadback

Supplementum 1
 • Atlas for the identification of bony fish bones from archaeological sites     Full downloadback

 

 

© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie