Revista Studii de Preistorie


Revista Studii de Preistorie este editată din anul 2001 de către Asociaţia Română de Arheologie (ARA), organizaţie nonprofit şi neguvernamentală. Acest periodic este o publicaţie anuală şi este structurată pe capitole de arheologie preistorică în special, dar şi pe studii inter- şi pluridisciplinare conexe (sedimentologie, micromorfologie, arheozoologie, antropologie, etc.), la care se adaugă prezentări de carte şi recenzii. Autorii ce au publicat în Studii de Preistorie sunt experţi şi specialişti de la instituţiile Academiei şi din reţeaua muzeelor, din ţară şi din străinătate. Articolele sunt publicate în in integrum într-o limbă de circulaţie internaţională, iar cele în limba română beneficiează de rezumate consistente în limbi străine (engleză, franceză, germană). Astfel, nume de prestigiu ale arheologiei naţionale şi internaţionale (prof. univ. dr. Douglass Bailey, prof. univ. dr. Richard I. Macphail, prof. univ. dr. Vincent Ollivier, dr. David Pecreaux, prof. univ. dr. Sergiu Haimovici, prof. univ. dr. Cristian Schuster, dr. Radian Andreescu, dr. Georgeta El Susi, dr. Nona Palincaş etc.) au publicat contribuţii importante în paginile revistei Studii de Preistorie.

În anul 2009 Studii de Preistorie a fost indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library - C.E.E.O.L., iar în anul 2010 a fost acceptată în programul de evaluare Thomson Reuters – ISI. În 2012, revista noastră a fost indexată în baza de date internațională SCOPUS, iar începând cu nr. 12 Studii de Preistorie a fost aleasă pentru includere între produsele Elsevier.

De asemenea, Studii de Preistorie este indexată în bazele de date online Dyabola şi Donau-Archäologie (Germania). Articolele sunt disponibile free download pe pagina web a Asociaţiei Române de Arheologie, dar şi pagina C.E.E.O.L.

Creionarea prestigiului internațional al revistei este probat de prezenţa acesteia în bibliotecile unor muzee, institute de cercetare şi universităţi celebre din ţară şi străinătate (Marea Britaniei, Franţa, USA, Olanda, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Canada, Republica Moldova, Grecia, Belgia, Germania etc.).

Revista Studii de Preistorie ocupă un loc aparte în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, prin profesionalismul autorilor şi valoarea articolelor şi studiilor publicate, fiind un reper în cercetarea ştiinţifică a spaţiului sud-est european.

Studii de Preistorie este o revistă ştiinţifică de tip open access, indexată în European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) şi Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie

Creative Commons License
Studii de Preistorie journal by Asociatia Romana de Arheologie is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.arheologie.ro/Preistorie/en/revista.html.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.arheologie.ro/Preistorie/en/revista.html.