Asociaţia Română de Arheologie (ARA)
    Asociaţia Română de Arheologie (ARA) este o organizaţie nonprofit, neguvernamentală , înfiinţată prin liber consimţământ şi voinţa expresă a membrilor fondatori, ce are ca scop sprijinirea dezvoltării arheologiei româneşti şi protecţia site-urilor arheologice. ARA este persoană juridică română şi poate avea filiale în localităţi din România şi din străinătate.
    Obiectul de activitate al ARA îl constituie promovarea difuzării cunoştinţelor arheologice, sprijinirea activităţii ştiinţifice a instituţiilor de stat abilitate să întreprindă cercetări arheologice şi a membrilor acestora, promovarea şi sprijinirea contactelor şi cooperării dintre asociaţiile şi instituţiile implicate în activitatea arheologică ,încurajarea cercetării arheologice şi a eforturilor de conservare, derularea de activităţi de cercetare, prospectare, consultanţă, formare de specialişti, sprijinirea editării de lucrări de specialitate sau de popularizare şi alte activităţi necesare atingerii scopului propus.

Acte de înfiinţare:

  • Statut ARA

  • Hotărârea judecătorească de înfiinţare

  • Cum poţi deveni membru

  • Membrii fondatori


  • Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie