Studii de Preistorie 1/2002

 • Roxana DOBRESCU - Atelierul aurignacian din punctul Coasta Buşagului (Buşag, comuna Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş) / L'atelier aurignacien du site Coasta Buşagului. (Buşag, comm. de Tăuţii Măgherăuş, dép. de Maramureş)
 • Radian ANDREESCU, Douglass BAILEY, Steve MILLS, Steven TRICK, Pavel MIREA - Locuirea neo-eneolitică din valea Teleormanului, zona Lăceni-Măgura (Southern Romanian Archaeological Project) / Neo-eneolithical occupation in the Teleorman valley, Lăceni-Măgura floodplain (Southern Romanian Archaeological Project)
 • Constantin HAITĂ - Studiu sedimentologic preliminar asupra locuirii neo-eneolitice din valea Teleormanului, zona Lăceni - Vităneşti. Southern Romanian Archaeological Project, campania 2000 / Preliminary results of the sedimentological study of the neo-eneolithic occupation in the Teleorman valley, Lăceni - Vităneşti floodplain. Southern Romanian Archaeological Project, 2000 field season
 • Adrian BĂLĂŞESCU - Studiu arheozoologic preliminar al faunei de mamifere descoperite pe valea Teleormanului / Preliminary arheozoological study of the mammal fauna of Teleorman valley
 • Valentin RADU - Studiu arheozoologic preliminar al materialului prelevat din siturile de pe valea Teleormanului (Bivalvia, Gastropoda şi Repilia) / Preliminary arheozoological study of the fauna of Teleorman valley (Bivalvia, Gastropoda and Reptilia)
 • Adrian BĂLĂŞESCU, Valentin RADU - Culesul, pescuitul şi vânătoarea în cultura Boian pe teritoriul României / La cueillette, la pêche et la chasse dans la culture Boian sur le territoire de la Roumanie
 • Silvia MARINESCU-BÎLCU - Noi dovezi ale tradiţiilor precucuteniene în mediul cultural cucutenian / Nouvelles preuves des traditions précucuteniennes dans le milieu culturel cucutenienne
 • Stănică PANDREA - Observaţii referitoare la plăcuţele rombice din lut descoperite în aşezări Gumelniţa din nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei / Observations concernant les plaques rhombiques en argile découvertes en établissements Gumelniţa du nord-est de la Muntenie et du sud de la Moldavie
 • Cristian MICU, Michel MAILLE - Recherches archéologiques dans le cadre de l'établissement-tell de Luncaviţa (dép. de Tulcea)
 • Cătălin BEM, Traian POPA, Valentin PARNIC, Carmen BEM, Daniel GARVĂN, Dan BĂRBULESCU, Irina GĂLUŞCĂ - Cercetări arheologice pe valea Neajlovului. Consideraţii generale asupra microzonei Bucşani / Recherches archéologiques sur la vallée de Neajlov. Considérations généraux sur la microzone de Bucşani
 • Constantin HAITĂ - Preliminary considerations on a sedimentary sondage performed on the Eneolithic tell from Bucşani
 • Cătălin BEM - A special Type of Aeneolithic Dwelling. Unicum or Deficiency of Conservation?
 • Valentin PARNIC, Vasile OPREA, Gabi DOBRE - Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Călăraşi. Descoperiri gumelniţene pe valea Mostiştei / Contributions au répertoire archéologiques du département de Călăraşi. Découvertes gumélnittiennes du vallée de Mostiştea

 • Recenzii
 • Marin CARCIUMARU, Evoluţia omului în cuaternar. Partea a III-a: Tehnologie şi tipologie preistorică, Târgovişte, 2000 (ROXANA DOBRESCU)
 • Marin CARCIUMARU, Peştera Cioarei Boroşteni. Paleomediul, cronologia şi activităţile umane în Paleolitic, Târgovişte, 2000 (ADRIAN DOBOŞ)

>>Download PDF<<

 
Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie